strona główna
strona główna strona główna

adamstyka@interia.pl

Urodził się w 1940 roku w Mielnicy. Studia w PWSSP w Łodzi, w Pracowni prof. Mariana Jaeschke. Dyplom z wyróżnieniem w 1965 r. Profesor ASP w Warszawie i Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Od 2010 r. prowadzi pracownie malarstwa w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie na kierunku Grafika. Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku i grafiki warsztatowej. Uczestnik wielu wystaw, biennale krajowych i zagranicznych. Autor 29 wystaw indywidualnych. Udział w ponad 200 wystawach zbiorowych (Polska, Austria, Argentyna, Belgia, Francja, Irak, Niemcy, Meksyk, Rosja, USA, Wielka Brytania, Węgry, Włochy).
Nagrody: 1966 - Nagroda Publiczności - Sympozjum Artystów Plastyków i Naukowców, Puławy; 1968, 1984, 1985, 1989 - Stypendia Twórcze Ministra Kultury i Sztuki; 1977, 2002 - Nagrody Indywidualne Ministra Kultury i Sztuki; 1985 - Premio Internationale - „Apollo Musagete", Talia (Włochy); 1989 - Wyróżnienie - XXI Międzynarodowy Festiwal Malarstwa, Cagnes Sur Mer (Francja); 2004 - Roczne Stypendium Twórcze, The Society for Arts of Chicago (USA); 2012 - Srebrny Medal Gloria Artis.
Prace w zbiorach m.in. Muzeów Narodowych - Kraków, Przemyśl, Szczecin, Warszawa, Wrocław; Muzeum Voor Constructieve „Mondriaan Huis” w Amersfoort (Holandia), Muzeów Okręgowych - Chełm, Koszalin; Muzeum Lubelskiego, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeów ASP w Warszawie i Wrocławiu; Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, Muzeum miasta Talia (Włochy), Centrum Sztuki „Studio” w Warszawie; BWA - Jelenia Góra, Lublin, Rzeszów, Sandomierz, Szczecin, Warszawa oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Born in 1940 in Mielnica. Studied at the Academy of Fine Arts in Łódź, the studio of Professor Marian Jaeschke. Graduated with honours in 1965. Professor at the Academy of Fine Arts in Warsaw and the Faculty of Fine Arts of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Since 2010 he is leading studio of painting at the Warsaw School of Information Technologu on the graphics course. Active in the fields of painting, drawing and graphic arts. Participant of numerous exhibitions, including national and international biennales. Author of 29 individual exhibitions. Participant of over 200 group exhibitions (in Poland, Argentina, Austria, Belgium, France, Germany, Great Britain, Hungary, Iraq, Italy, Mexico, Russia, and the USA).
Awards: 1966 – Audience Award – Artists and Scientists’ Workshop, Puławy; 1968, 1984, 1985, 1989 – Art Scholarships of the Minister of Culture and Art; 1977, 2002 – Individual Awards of the Minister of Culture and Art; 1985 - Premio Internationale – “Apollo Musagete", Talia (Italy); 1989 - Award – The 21st International Painting Festival, Cagnes Sur Mer (France); 2004 – One-year Art Scholarship, The Society for Arts of Chicago (USA); 2012 – Silver Medal Gloria Artis.
His works can be found in collections of National Museums in Cracow, Przemyśl, Szczecin, Warsaw, and Wrocław; Voor Constructieve Museum “Mondriaan Huis” in Amersfoort (Holland), Regional Museums in Chełm and Koszalin; The Lublin Province Museum, The Museum of Architecture in Wrocław, Fine Arts Academies’ Museums in Warsaw and Wrocław; The Museum of Northern Masovia in Łomża, The Museum of Talia (Italy), “Studio” Art Centre in Warsaw; BWA in Jelenia Góra, Lublin, Rzeszów, Sandomierz, Szczecin, Warsaw, and in private collections at home and abroad.