strona główna
strona główna strona główna
O własny język w sztuce 06


Jednak właściwe osobowości artysty upodobanie do klarowności i geometrycznego porządku sprawiło, że okres ten był bardzo krótki. Już bowiem w roku 1996 rozpoczyna twórca, przez kilka późniejszych lat rozwijany, cykl obrazów o znamiennym tytule Formy najprostsze. Centralne miejsce w kompozycjach tej serii zajmuje istotnie koło albo trójkąt z prostokątami czy kwadratami w tle. Nie tylko mocna, centralnie usytuowana forma przyczynia się do uzyskania w tych pracach stabilności i względnego uspokojenia mimo nie słabnącej dynamiki wciąż skośnie wnikających w kompozycję jedno- lub dwubarwnych, listwom podobnych wtrętów. Nadto czynnik wyciszający te prace stanowi stosowanie dla każdego obrazu dominanty jednego koloru; czy to zieleni, czy czerwieni lub błękitu, miejscami rozjaśnianych, gdzie indziej zaciemnianych i sprowadzanych w jednych partiach do zimnej, a w innych do ciepłej tonacji. Rozproszone w poprzednim okresie po powierzchni obrazu krótkie pociągnięcia pędzla − w tym cyklu ułożone rytmicznie obok siebie, stworzyły uporządkowane, równolegle przebiegajace rzędy.

Bożena Kowalska

Towards A Personal Art Language 06


Yet because the artist’s predilection for clarity and geometric order is peculiar to his personality, the period was very short indeed. As early as 1996, he embarked on a series of paintings bearing the much telling title of ‘Simplest Forms’, continued for several years. The composition of the series actually featured a circle or a triangle in the central position with rectangles or squares in the background. The sense of stability and relative composure in these peculiar pieces, in spite of the unabated dynamism of the diagonal slat-like intrusions in one or two colours, does not only result from the presence of the centrally situated powerful form. As an additional soothing factor, there is the use of one dominant single colour in each work – green, red or blue, with occasional highlights or lowlights, in one area reduced to cold tones, in another to warm ones. Previously scattered all over the picture surface, in this series the short brushstrokes are placed rhythmically one beside another to form orderly parallel rows.

Bożena Kowalska