strona główna
strona główna strona główna
O własny język w sztuce 02


Droga poszukiwań i przemian artystycznych, którą przeszedł Styka, jest długa i skomplikowana. Po opisanych, godnych uwagi rozwiązaniach przestrzennych, a przede wszystkim po swojej pięknej i dojrzałej serii metalowych Stymulatorów twórca zwrócił się ku malarstwu w przekonaniu, że braki materiałowe w kraju uniemożliwiają mu kontynuację tamtych prób i zamierzane ich rozwinięcie. Malarstwo, którym zajął się na krótko w latach siedemdziesiątych, miało charakter po części figuratywny, po części meteforyczno-ekspresyjny, jednak zawsze organiczny, a przy tym dość wyraźnie emocjonalny. Zapewne świadomość, że jest w tym malarstwie coś niepełnego i niewłasnego, a zatem brak prawdy, sprawiła, że nie pokazywał swoich prac z tego okresu.

Bożena Kowalska

Towards A Personal Art Language 02


The path covered by Styka during his artistic quests and transformation phases is long and intricate. After the noteworthy spatial solutions described above, and especially after the fine mature series of his metal ‘Stimulators’, he turned towards painting, his motivation being that the shortage of material at home would preclude the continuation of, and elaboration on, his earlier attempts. What he painted for a short time in the 1970s was partly figurative, partly metaphorically expressive, yet always organic and quite evidently emotional. He must have had a feeling that there was something incomplete and not quite his own in this kind of painting so that it lacked truth. In consequence, he abstained from putting it on display.

Bożena Kowalska